Dijous, 5 de Desembre de 2019 Pasqual MaragallCastellanoPasqual MaragallEnglish
Pasqual Maragall
Inici | Avís legal
Avís legal
img

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat de l’Oficina de Pasqual Maragall o de tercers que hagin autoritzat l'ús d'aquests continguts a l’Oficina de Pasqual Maragall. Tot aquest material està protegit per la legislació de protecció de la propietat intel·lectual i el seu ús indegut pot ser objecte de sancions fins i tot penals d'acord amb l'article 270 del vigent Codi Penal.

Tots els drets estan reservats. Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents:

  • Queda totalment prohibit distribuir, copiar, modificar o trametre tant el contingut com el codi de les pàgines, llevat que es compti amb autorització expressa i per escrit de l’Oficina de Pasqual Maragall. De forma especial, queda prohibida tot tipus de còpia, reproducció, distribució i ús - en qualsevol medi - de les imatges, logotips o altres signes identificatius de l’Oficina de Pasqual Maragall. La informació que es facilita a aquesta pàgina no pot ser objecte per part dels usuaris de venda o cessió, sota cap concepte, incloent-hi la gratuïta.
  • L'usuari es compromet a utilitzar aquest servei sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il·lícites o il·legals, que infringeixin els drets de l’Oficina de Pasqual Maragall o de tercers, o que puguin atemptar contra les normes vigents.
  • L’Oficina de Pasqual Maragall donarà estricte compliment a la normativa vigent en cada moment sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal i adoptarà les mesures legalment exigibles per a la protecció de les dades de caràcter personal de l'usuari, preservant la seva privacitat.
  • L'usuari del web dóna el seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza a l’Oficina de Pasqual Maragall a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als seus fitxers automatitzats i al seu tractament i ús, d'acord amb el que estableixen els articles 5, 6, 11 i demés concordants, de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
  • L'usuari del web que facilita dades de caràcter personal a l’Oficina de Pasqual Maragall, resta assabentat que podrà exercitar davant d'aquests els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999.
  • Els usuaris queden informats que la utilització dels sistemes electrònics de transmissió de dades i el correu electrònic no ofereixen garanties absolutes de seguretat.
  • L’Oficina de Pasqual Maragall no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic, motivats per causes alienes a l’Oficina de Pasqual Maragall, de retards o bloquejos en l'ús d'aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d'Internet o en altres sistemes electrònics, així com de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de l’Oficina de Pasqual Maragall.
  • L’Oficina de Pasqual Maragall es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació i configuració del web, així com l'oferta de serveis i les condicions que es requereixen per utilitzar-lo.

Sobre aquest lloc web | Avís legal | Contacte | © 2007 Oficina de Pasqual Maragall i Mira