Dijous, 5 de Desembre de 2019 Pasqual MaragallCastellanoPasqual MaragallEnglish
Pasqual Maragall
Inici | Sobre aquest lloc web
Sobre aquest lloc web
img
El lloc web de Pasqual Maragall i Mira pretén informar sobre l’activitat de Pasqual Maragall i recollir i difondre el seu pensament i idees a través dels seus escrits i comentaris.
 
Inicialment hi haurà només les informacions i documents més recents, però l’objectiu final és posar a l’abast tota la documentació pública generada per Pasqual Maragall al llarg de la seva vida (articles, discursos, conferències, entrevistes, etc.).
 
Apartats que formen el lloc web i tipus de continguts que hi ha en cadascun d’ells:
 
- Destacat: Mostra una informació o novetat rellevant de Pasqual Maragall o el lloc web.
- Actualitat: Llista les últimes novetats recollides al lloc web.
 
> Activitat
Agrupa les informacions sobre les activitats actuals i passades de Pasqual Maragall. S’estructura en 3 seccions:
  • Recull d'activitat: S’expliquen les activitats més rellevants portades a terme per Pasqual Maragall (sempre a posteriori). S’agrupen per mesos i anys i s’ordenen de més recent a més antiga.
  • Recull de premsa: Aplega les notícies destacades sobre Pasqual Maragall publicades als mitjans de comunicació. Cada recull és un document amb les noticies del dia corresponent.
Explica la carrera política i professional de Pasqual Maragall. S’hi poden trobar documents gràfics, i es preveu anar-hi introduint materials textuals i multimèdia complementaris.
 
> Pensament
Recull en 5 seccions la documentació publicada o expressada en públic per Pasqual Maragall:
  • Llibres de Pasqual Maragall: Llistat bibliogràfic dels llibres publicats per Pasqual Maragall. S’ordenen cronològicament de més antic a més recent.
  • Llibres sobre Pasqual Maragall: Llistat bibliogràfic dels llibres publicats sobre Pasqual Maragall. S’ordenen cronològicament de més recent a més antic.
  • Articles de Pasqual Maragall: Llista i textos complets dels articles publicats per Pasqual Maragall. S’ordenen cronològicament de més recent a més antic.
  • Entrevistes: Llista i textos complets de les entrevistes publicades fetes a Pasqual Maragall. En el cas d’entrevistes en mitjans audiovisuals es posarà a l’abast el fitxer multimèdia corresponent (vídeo, àudio, etc.). S’ordenen cronològicament de més recent a més antic.
  • Discursos i conferències: Llistat i textos complets dels discursos i conferències realitzades per Pasqual Maragall. En el cas de tenir disponible una còpia multimèdia també es pot posar a l’abast. S’ordenen cronològicament de més recent a més antic.
Espai on Pasqual Maragall aporta comentaris, reflexions, recomanacions, etc.
 
Es donen les dades principals de contacte de la Oficina de Pasqual Maragall.
 
> Idiomes
Els idiomes disponibles de la interfície del lloc web són: el català, el castellà i l’anglès. Hi ha traduïts als tres idiomes tots els elements estructurals per navegar pel lloc web, així com la biografia. Els continguts dels altres aparats apareixeran en l’idioma original de la documentació, que en el cas de disposar de traduccions, també es posaran a l’abast.
 
> Cercador
El cercador permet recuperar dels continguts de tot el lloc web, les parts que continguin les paraules que s’introdueixin a la caixa de cerca.
Per recuperar la informació, l’eina cerca als continguts del lloc web les paraules tal i com s’hagin escrit, però sense distingir entre majúscules i minúscules. Si s’escriu més d’una paraula, les buscarà com una frase en l’ordre escrit.
Els resultats es mostren agrupats per data i en ordre cronològic invers.

Sobre aquest lloc web | Avís legal | Contacte | © 2007 Oficina de Pasqual Maragall i Mira